“Nacionalni paviljon na expu ’98“

“Stambeni i poslovni objekti“

“Poslovni objekat „Orač““

“Poslovni objekat u bloku 24“

“Komercijalni objekti“

“Stambeni objekti“

“Stambeni objekti“

“Master planovi za razvoj novih urbanih zona“

“Master plan Rumbolovo“

“Komercijalni objekat „Akvilion““

“Kuban stadion“

“Apartmansko turistički kompleks“

“Apartmansko turistički kompleks“

“Poslovna zgrada „Luka Kotor““

“Vila u turističkom kompleksu „Bigova““

“Turistički kompleks“

“Turistički kompleks“

“Turistički kompleks“

“Turistički kompleks“

“Dunavska kapija“

“Aerodrom Podgorica“

“Bolnica ministarstva zdravlja“

“Komercijalni centar Atlas Capital“