mcep_logo_small cep_logo_small

Bavimo se …

Prostornim planiranjem

Urbanističkim planiranjme

Projektovanjem

Planiranjem saobracaja

Inženjeringom

Konsaltingom…

CEP je…

…privatna firma sa više od 30 zaposlenih čije je glavno sedište u Beogradu. Vremenom sa razvojem firme osnovana je i kancelarija u Crnoj Gori – Monte CEP. Prisustvo na regionalnoj urbanističkoj i arhitektonskoj sceni od 1976. godine, brojne nagrade i priznanja nesumnjivi su dokaz našeg kvaliteta.

RADIMO u…

Najveći broj naših poslova lociran je u Srbiji i Beogradu. Veliki broj poslova rađen je i na području balkanskog regiona naročito u zemljama ex-Jugoslavije kao što je Crna Gora.

Takođe smo radili i u Rusiji, Italiji, Portugalu, Alžiru, Kuvajtu i Libiji.

Naši klijenti

Organi državne i lokalne uprave

Grad Beograd

(Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za kulturu, gradkse opštine, Javna komunalna preduzeća,…)

Republika Srbija

(Republička agencija za prostorno planiranje, lokalne samouprave opština, Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Ministarstvo, energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva

Crna Gora

(Ministarstvo ordživog razvoja i turizma, lokalne samouprave opština Tivat, Podgorica, Kotor, Herceg Novi, Danilovgrad,… JP Aerodromi Crne Gore, JP Morsok dobro,…)

Privatni investitori

GTS, Soravia Group, Plaza Centers, Lamda Property Develpment, Aviv arlon, Sea Colony, Pluto Capital, Veroplus, Alpe Adria Hoteli…

Naši partneri

Domaće firme i specijalizovana preduzeća kao i strane privatne firme kao što su: Atkins, Ineco, PTV, Studio Daniel Libeskind, Gehl Architects, ALANet GLOBAL,…