Rođena 1957. u Adis Abebi, Etiopija. Diplomirala na arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Svoje tridesetogodišnje iskustvo u urbanističkom i prostornom planiranju i urbanističkom projektovanju Ljubina Stefanović-Tasić stekla je radeći u renomiranim beogradskim firmama, Invest-biro, IAUS, a od 2001. u CEP-u. Tokom karijere rukovodila je izradom prostornih planova opština u Srbiji, urbanističkim planovima u Srbiji, na Kosovu i u Crnoj Gori, urbanističkim projektima na prostoru bivše Jugoslavije. Poseban akcenat svog rada fokusirala je na urbanističkim planovima rekonstrukcije izgrađenog gradskog tkiva u Beogradu i drugim gradovima Srbije i na definisanju normativa za održivu izgradnju uz poštovanje identiteta i nasleđa urbanih četvrti. O tome svedoče nagrade na konkursima za rekonstrukciju centralnih gradskih prostora Sombora, Smederevske Palanke, Paraćina, trga Slavije u Beogradu. Aktivno je učestvovala u velikim projektima u Beogradu: “Grad na vodi” – transformacija Luke na Dunavu sarađujući sa Sudijom Daniela Libeskinda i Gehl Arhitect, prva linija beogradskog metroa saradjujući sa španskom firmom INECO, rekonstrukcija blokova duž Bulevara kralja Aleksandra… Kao gostujući predavač na Arhitektonskom fakultetu Beogradskog univerziteta drži predavanja na temu “Iskustva iz prakse”, a na Prirodnomatematičkom fakultetu, smer Prostorno planiranje pored gostujućih predavanja vodila je vežbe na predmetu Urbano i ruralno planiranje. Danas u CEP obavlja funkciju direktora. Udata, ima sina.

Ljubina Stefanović-Tasić, dia

Rođen 1960. u Beogradu. Diplomirao na arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Od 1988 godine radi u CEP-u. Na poslediplomskim studijama završio kurs “Razvoj savremene arhitekture i urbanizma“. Član je: Inženjerske komore Srbije, Udruženja urbanista Srbije, Saveza arhitekata Srbije, Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Srbije. Bavi se uže urbanističkim projektovanjem i planiranjem. Autor je i rukovodilac preko 100 prostornih i urbanističkih planova i urbanističkih i arhitektonskih projekata. Radio kao gostujući predavač na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu na katerdri za urbanizam. Kao gradki sekretar za urbanizam i gradjevinske poslove, od 2000 do 2005 godine, vodio je kompletan urbani razvoj Beograda kada su uradjeni i usvojeni: Prostorni plan Beograda, Generalni plan Beograda i preko 100 planova detaljne regulacije. Ima 10 osvojenih nagrada na javnim arhitektonko urbanističkim konkursima. Učestvovao na velikom broju stručnih izložbi i dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja kao i Velke nagrade Salona urbanizma 1996. godine za urbanistički plan poteza Bulevara kralja Aleksandra u Beogradu. Dugogodišnje iskustvo u planiranju i projektovanju povezao je sa postupcima njihovog usvanja i na taj način zaokružio svoje znanje u konsalting uslugama iz ovih oblasti. Oženjen, ima dva sina.

Vuk Đurović, dia

Rođen 1962. u Beogradu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlen u CEP-u od 1987-me godine. Od 2000.g. ima funkciju rukovodioca sektora za projektovanje u CEP-u. Tokom 30-to godišnjeg radnog iskustva radio je u svojstvu odgovornog projektanta arhitektonske projekte za preko 100 izvedenih objekata različitih namena. Pored projektovanja u Srbiji, radio je i projekte za nekoliko objekata u Rusiji i Ukrajini, a saradjivao je i sa velikim internacionalnim konsultantskim kućama (Atkins, Hallcrow). Značajno iskustvo ima u projektovanju i planiranju stambenih zgrada i kompleksa, poslovnih objekata i saobraćajnih terminala. Posebnu specijalnost ima u programskom delu projektovanja u smislu optimizacije programskih, ekonomskih i urbanističkih elemenata i njihovih efekata.Tokom profesionalne karijere je nagrađivan na više arhitektonskih konkursa, a projekti su mu izlagani na tematskim izložbama u zemlji i inostranstvu (SKC, SMSU, Salon arhitekture, Bienale di Venecia). Pored svakodnevnog profesionalnog rada bavi se istraživanjima savremenih i tradicionalnih holističkih principa projektovanja. Član Srpske i Crnogorske inženjerske komore, ULUPUDS-a i SAS-a. Govori engleski jezik, oženjen, otac dvoje dece.

Ognjen Đurović, dia

Rođen 1950. u Rimu. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao 1977. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Od 1979 radi u CEP-u na poslovima planiranja saobraćaja i rukovođenja urbanističkim planovima i projektima saobraćajne infrastrukture. Posebno se bavio primenom informatičkih tehnologija u procesu planiranja saobraćaja u urbanom planiranju i planiranjem i projektovanjem infrastrukture za nemotorizovana kretanja (autor je studija i projekata biciklistickih staza u Beogradu). Od 1992. do 2002. bio je direktor CEPa. Od 2002. do 2004 sekretar Sekretarijata za saobracaj grada Beograda. Od 2004 do 2013 radi u Direkciji za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda, prvo kao savetnik generalnog direktora za kapitalne investicije u saobracaju, a zatim kao izvrsni direktor Jedinice za implementaciju projekata. Vodio kapitalne projekte za grad Beograd (Novi most na Adi, Unutrasnji magistralni poluprsten, Metro, Saobraćajni Masterplan Beograda, izgradnju mreže biciklističkih staza… Od 2013. ponovo u CEPu. Bavi se planiranjem saobraćaja, posebno nemotorizovanog, urbanističkim planiranjem, osposobljen je za FIDIC i project managment velikih projekata. Angažovan kao ekspert za investicije u transportnoj infrastrukturi od strane Agencije za evropske integracije. Govori engleski i nemački jezik. Ronilac i podvodni fotograf. Oženjen, ima sina.

Zoran Rubinjoni, dis