Prostorno programsko rešenje zone Bul.Kralja Aleksandra

5 planova detaljne regulacije

PDR Cvetkova pijaca
PDR Lidl
Plan detaljne regulacije „Đeram“

Generalni plan Trstenika

Generalni plan Boljevac

Plan detaljne regulacije „Pašina česma“

Plan detaljne regulacije lokacija Beko

Parterno uređenje pešačkih površina

Plan detaljne regulacije prostorne celine Kosančičev venac

Plan detaljne regulacije u zoni stadiona Partizan

Plan detaljne regulacije centra Lazarevca

PDR Slavija

Industrijska zona Surčin Dobanovci

PDR Tošin bunar
Detaljni urbanistički plan blok 6 – Kruševac

Detaljni urbanistički plan Novi grad 1 i 2

Plan generalne regulacije turističke celine „Bele vode – Dajići“

PDR Sredačka
Plan detaljne regulacije turističke zone „Kukavica“

Studija lokacije „Arsenal“ u Tivtu

Plan detaljne regulacije turističkog rezorta „Jabučko ravnište“

Plan generalne regulacije „Vrhovi Odvraćenica“

UP za Blok 67a

Državna studija lokacija za sektor 24 –Aerodrom Tivat

Državna studija lokacija za deo sektora 56 – Marina Bar

Detaljni urbanistički plan grada Perasta