mcep_logo_small cep_logo_small

Bavimo se …

Prostornim planiranjem

Urbanističkim planiranjem

Projektovanjem

Planiranjem saobraćaja

Inženjeringom

Konsaltingom…

CEP je…

…privatna firma sa više od 30 zaposlenih čije je glavno sedište u Beogradu. Vremenom sa razvojem firme osnovana je i kancelarija u Crnoj Gori – Monte CEP. Prisustvo na regionalnoj urbanističkoj i arhitektonskoj sceni od 1976. godine, brojne nagrade i priznanja nesumnjivi su dokaz našeg kvaliteta.

Radimo u…

Najveći broj naših poslova lociran je u Srbiji i Beogradu. Veliki broj poslova rađen je i na području balkanskog regiona naročito u zemljama ex-Jugoslavije kao što je Crna Gora.

Takođe smo radili i u Rusiji, Italiji, Portugalu, Alžiru, Kuvajtu i Libiji.

Naši klijenti

Organi državne i lokalne uprave

Grad Beograd

(Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za kulturu, gradkse opštine, Javna komunalna preduzeća,…)

Reublika Srbija

(Republička agencija za prostorno planiranje, lokalne samouprave opština, Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Ministarstvo, energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva

Crna Gora

(Ministarstvo ordživog razvoja i turizma