Principi

Ekološka svest i održivi razvoj od 80-tih

CEP-ova ekološka svest simbolizovana je u njegovom drvetu. Izbor našeg logoa sve govori: drvo simbolizuje početak, rast i razvoj života; drvo simbolizuje puno poštovanje čovekove biološke i socijalne prirode; drvo kao naš koncept humanijeg života i življenja u gradu. U CEP-u, drvo postaje mera za kuću i mera za grad…

“Umereni grad” – CEP-ov moto jos od 70-tih

Krajem sedamdesetih kada je jugoslovenska urbanistička praksa bila pod uticajem koncepta zoniranja, CEP je započeo da sprovodi ideju planiranja i projektovanja za humaniji život – tzv Umereni grad.

Urbana obnova

Arhitektura u kontekstu

Cep takođe promoviše umereni pristup i u arhitektonskom projektovanju. Svaki objekat mora biti u skladu sa svojim okruženjem ali i ostati dosledan sopstvenom arhitektonskom izrazu. Naši projektanti imaju za cilj da stvore savremenu arhitekturu koja poštuje zatečeni kontekst.

Metodologija

“Kontakt plan”

CEP je sredinom 70-tih uveo Kontakt plan kao fazu u procesu urbanističkog planiranja. Kontakt plan podrazumevao je ostvarivanje kontakta sa lokalnim vlastima, a naročito sa stanovnicima i svim interesnim grupama nekog prostora, sa kojima su vođeni razgovori i diskusije oko

Koncepta rešenja koji je predložen. Danas ova faza pretstavlja zakonom propisani deo planske procedure.

Mobilni timovi – snaga poznavanja lokalnih prilika

Efikasnost u radu zahteva aktivne, mobilne i sposobne timove stručnjaka koji su u stanju da predlože ideje i rešenja na licu mesta a u tesnoj saradnji sa kolegama iz lokalnih zajednica.

Razmena znanja i iskustva

kao princip, rezultirala je osnivanjem KOMUNIKACIJA , najstarijeg jugoslovenskog savetovanja za urbaniste i planere.

“Komunikacije”

Još jedna od Cep-ovih aktivnosti koja je okupljala stručnu urbanističku i planersku javnost, sa ciljem razmene iskustava i podsticanja razmišljanja o novim pravcima i konceptima u urbanističkom planiranju. U poslednjoj deceniji uz pomoć sponzorstva UNESC-a i UIA-e

Komunikacije su poprimile međunarodni karakter. Ova savetovanja koja su održavana jednom godišnje bila su jedini redovan skup na kojima se mogla okupiti jugoslovenska stručna javnost i razgovarati o zajedničkim temama.