CEP

Direktor:
Ljubina Stefanović-Tasić, dipl.ing.arhitekture

Zamjenik direktora:
Ognjen Đurović, dipl.ing.arhitekture

Grupa za urbanizam i planiranje:
Vuk Đurović, dipl.ing.arhitekture
Milan Popović, dipl.ing.arhitekture
Nataša Mujezinović, dipl.ing.arhitekture
Nataša Petrović, dipl.ing.arhitekture
Ana Ivanović, dipl.ing.arhitekture
Sanja Vranić, dipl.ing.arhitekture
Zorica Šljukić, dipl.ing.arhitekture
Milica Minić, dipl.ing.arhitekture
Vladana Stanojević, arh.tehničar
Tatjana Dautović, arh.tehničar
Grupa za projektovanje:
Aleksandar Jović, dipl.ing.arhitekture
Helena Šacka, dipl.ing.arhitekture
Miroslav Šipicki, dipl.ing.arhitekture
Tamara Petrović, dipl.ing.arhitekture
Tijana Tomašević Zelić, dipl.ing.arhitekture
Radmila Nebrigić, dipl.ing.arhitekture
Mladen Grbić, dipl.ing.arhitekture
Dušan Tasić, dipl.ing.arhitekture
Snežana Marinčić, dipl.ing.arhitekture
Zoran Pavlović, arh.tehničar
Zoran Kristić, arh.tehničar
Grupa za saobraćaj:
Zoran Rubinjoni, dipl.ing.saobraćaja
Snežana Dimitrijević, dipl.ing.saobraćaja
Milan Pavicević, dipl.ing.saobraćaja
Goran Zimonjić, dipl.ing.saobraćaja
Đorđe Lukić, dipl.ing.građevine
Katarina Pandurov, ing.matematike
Sektor opštih službi:
Marina Lukić, poslovni sekretar
Milica Savić, ekonomista
Dejan Milošević

MonteCEP

Saša Karajović, dipl.prostorni planer
Đorđije Kalezić, dipl.ing.arhitekture
Janko Poček, tehnički sekretar