Zbog širenja poslovnih aktivnosti potreban nam je:

Arhitekta projektant sa iskustvom  2 izvršioca (Beograd)

Zadaci:

 • ovlašćen da vodi radni tim u svim fazama projekta,
 • sarađuje sa investitorima, sa spoljnim saradnicima,
 • nastupa u ime CEP-a u javnim raspravama i pred nadležnim institucijama povodom projekta,
 • priprema elemente za ponudu
 • odgovoran za praćenje i realizaciju ugovorenih obaveza
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora

Uslovi:

 • završen arhitektonski fakultet, master nivo
 • najmanje 10 godine radnog iskustva
 • posedovanje licenc Inženjerske komore za odgovornog projektanta (licenca br.  300)
 • znanje engleskog jezika (konverzacija, pisanje čitanje – odlično)
 • dobro poznavanje autocad-a i nekog od 3D programa, office, internet

Arhitekta projektant početnik  2 izvršioca (Beograd)

Zadaci:

 • učestvuje u izradi projekta, terenskom prikupljanju podataka,
 • sarađuje sa spoljnim saradnicima
 • odgovoran za izvršenje zadatog posla,
 • poštovanje zakonskih i tehničkih normi
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora

Uslovi:

 • završen arhitektonski fakultet, master nivo
 • znanje engleskog jezika (konverzacija, pisanje čitanje – odlično)
 • dobro poznavanje autocad-a i nekog od 3D programa, office, internet

Prijave sa kratkom biografijom, referencama i preporukom (nije obavezno) poslati u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa (29.mart 2019) na e-mail adresu: cep@cep.rs (subject: Prjava za posao)

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.